"> Caudicaria

Privacy Policy

Sinds 25 mei 2018 is de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht Vanaf die datum geldt dezelfde wetgeving in de EU.

Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan derden en nemen IT passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere onterechte handelingen tegen te gaan. Wanneer u ons een vraag stelt per email maken wij gebruik van uw gegevens om u het antwoord per e-mail te bezorgen. Soms is een telefonisch contact dan wel een schriftelijke reactie daarvoor de kortste dan wel de meest aangewezen weg. Vandaar dat wij de vermelding van uw telefoonnummer op prijs stellen. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacy Policy.

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van onze website is belangrijk voor ons. Wij maken noch gebruik van technische, noch van functionele cookies en werken slechts met een beperkt aantal gegevens. De bedoelde gegevens worden alleen gebruikt om te communiceren met u over exposities en ander kunst-nieuws. Dit doen wij door middel van een nieuwsbrief. Verzend-adressen worden dan ook niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. En, wanneer u te kennen geeft dat deze moeten worden verwijderd dan zullen wij daar ook terstond gevolg aan geven.

SSL-certificaat

Deze website maakt gebruik van SSL-beveiliging.

Copyright

Copyright © Stichting Maritime Art & Design & GalleryMaritime